Sportkkoord II

Sportakkoord Oirschot

In een lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen in Oirschot kunnen realiseren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar sport als doel, maat ook hoe sport als middel ingezet kan worden om een bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen.

 

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is een actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor alle sport- en beweegaanbieders, het brede maatschappelijke middenveld, bedrijfsleven en inwoners om mee te denken over de te vormen ambities vanuit het Sportakkoord.

Video